Prindi 
Icon

4 küsimust Tea Ausin'ile seoses koroonaajaga.

Tea ausin

Vastab Tea Ausin, Innove psühholoog:

Kuidas oma ihu, hinge ja vaimu hoida nn koroonakriisis?

 

Meie arstid, teadlased ja riigijuhid, ka omavalitsuste juhid on andnud päris häid soovitusi oma ihu hoidmiseks. Viirus hävib mele kätelt, kui neid pesta, käsi pesta tuleb tihti ja ka desinfitseerimine on abiks. Liikumispiirangud on kehtestatud selleks, et inimesed üksteist ei nakataks. Liikumispiirangu ajal pakuvad riigiasutused nõustamist ja teenuseid interneti kaudu ja paljud ametnikud saavad kodus olles tööd jätkata, et inimestele oleksid riigi teenused tagatud.

Ka hinge hoidmiseks on arstid ja psühholoogid andnud hulga häid soovitusi. Internetist on võimalik leida materjale selle kohta, kuidas tulla toime hirmu ja ärevusega, kuidas rahuneda ja mida teha, kui üksindus hakkab piinama. Paljud inimesed on liikumise piiramise soovitust järgides või karantiinis olles nn sundpuhkusel, nad ei tööta kodus ja neid koormab üksindus ja tegevusetus muidugi rohkem. Teised, kes töötavad kodus ja peavad ka laste eest hoolt kandma, on hädas suurema kohustustekoormaga kui varem. Siin on abiks nii ajaplaneerimise, suhtlemisoskuste kui stressiga toimetulemisega seotud nõuanded. Mul on hea meel, et meil on olemas internet, mille kaudu saame palju infot ja ka omavahel suhelda. Ka paljud psühholoogid, psühhoterapeudid ja nõustajad on hakanud oma abi pakkuma interneti kaudu. Julgustan neid võimalusi otsima, kellel vaja.
Oma vaimu hoidmiseks tuleb ainus tõeline abi meile Jumalalt. Tema on meiega ka eraldatuses. Aga ta ka ühendab meid. Ma olen väga tänulik, et me saame kohtuda palve- ja osadusgruppidena internetis ja et iga kodusolija saab jälgida kirikute jumalateenistusi.


Kuidas saavad vanemad ja lapsed e-õppes paremini koostööd teha?

Oletan, et viimase 2 nädala jooksul on inimestel juba tekkinud mingi ettekujutus, milline näeb distantsõpe välja. Harjumuste tekkimiseks on see aeg lühike ja iga päev võib kaasa tuua muutusi. Näiteks, kui distantsõpet alustades panid paljud õpetajad rõhku kirjalikele ülesannetele, on õpetajad hakanud nüüdseks järjest rohkem korraldama kontakttunde videosidega. Kodus vajab see kõik eraldi korraldamist, kindlal ajal arvuti ja interneti kasutamise võimalust. Paljude perede kogemus on, et koormus on laste jaoks väga suur. Need lapsed, kes ei suuda iseseisvalt õppida, vajavad palju vanemate abi ja aega. Kuidas seda leida, kui vanem tuleb töölt alles õhtul või peab kodus olles oma tööd tegema? Iga pere on erinev ja laste abivajadus on erinev. Kindlasti on soovitav raskuste teemal suhelda õpetajatega. Siis saavad õpetajad paindlikumalt arvestada, mida, millal ja kuidas keegi õppida jõuab. Minu arvates on väga hea soovitus ka see, et leppida peres kokku distantsõppe aegne päevakava või vähemalt kujundada harjumused, millal või mis järjekorras midagi tehakse. Tõenäoliselt on vaja ka mingeid kodureegleid ja kokkuleppeid, mis arvestavad muutunud vajadusi. Näiteks arvuti kasutamise teemal, kui seda on vaja jagada.

Mõeldes emadele ja isadele, kes lastega kodus õpivad ja kellel on lisaks ka hulk muid kohustusi, tahan ma öelda, et teie vajadused ei tohi jääda laste ja teiste pereliikmete omadest tahapoole. Psühholoogid kasutavad väljendit, et hoia oma tass täis. Alles siis, kui sinu vajadused on täidetud, jaksad sa olla kannatlik ja toetav vanem. Seega jälgi nii oma ihu, hinge kui vaimu vajadusi.


Kuidas aitab Jumalale paastumine meid koroonaviirusega paremini toime tulla?

Paastumise mõju on üleloomulik, Jumalast lähtuv ja ma ise alles õpin seda tundma. Minu senine kogemus on, et paastudes saab inimene Jumalaga lähedasemaks ja allub Jumala juhtimisele. Viimaks kõik, mis paastumise läbi muutub, tuleb Jumalalt, kes on kõigeväeline. Tema saab meid juhtida aitama neid, kes abi vajavad. Tema ka tervendab meid ja juhib raskustest läbi.

Kuidas paremini märgata abivajajat kui meil on kontaktipiirangud?

See ongi tavalisest raskem. Inimesi on julgustatud andma sotsiaaltöötajatele teada, kui nad vajavad abi näiteks toidu kojutoomiseks poest. Samas, kes ise teada ei anna, võibki jääda hätta. Interneti ja telefoni abil on võimalik jõuda paljudeni, suhelda ja pakkuda abi. See on veel üks teema, mida saame usaldada Jumala kätte- et tema viiks meid kokku nendega, kes vajavad materiaalset, hingelist või vaimulikku abi.

Tea Ausin'i soovitused:
https://www.innove.ee/ - soovitused õpetajatele distantsõppe korraldamiseks, soovitused vanematele oma lapse toetamiseks, soovitused koolilastele
https://peaasi.ee/ - koroonaviirusest tingitud segaduse ja muredega toimetuleku soovitusi
https://www.ut.ee/et/uudised/tonu-lehtsaare-soovitused-kuidas-sunnitud-kodusolekuga-toime-tulla Dr.Tõnu Lehtsaaare soovitused viirusperioodil sunnitud kodusolekuga toimetulekuks

 

Küsitles Kaupo Kant, paastuajal 2020. 

Märksõnad: seotud uudised

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.