Prindi 
Icon

Hõimupäevaks 17.10.2015

Soome-ugri rahvad tähistavad hõimupäeva selleks, et julgustada omavahelist läbikäimist ja ühis hõimutunnetust, mis aitab meie unikaalsetel kultuuridel püsida.Kristlastena teame, et Jumal armastab kõiki rahvaid ja tema igatsus on õnnistada neid kõiki.Siiski on ju meie eesõigus armastada omaenda rahvast ja õppida tundma teisi just sellisena agu nad on loodud.Armastus on olulisim.
Tulevases Jeruusalemmas me kohtame seda erilist osadust rahvaste vahel, mille eelmaitset saame juba siin tunda.
Ilm 22:2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.
Meie koguduse visioon on olla palvekojaks kõigile rahvastele, aga samas pöörame erilist tähelepanu neile hõimlastele, kes väga hindavad meie sõprust, armastust ja eestpalveid.
Täna palvetame udmurtide eest, maride, hantide komide, soomlaste ja ungarlaste jt. eest, kellede seas on meil lähedasi sõpru.
Issand lähendab kõiki rahvaid ja lepitab nad oma armu läbi..

Tänasel hõimupäeval tervitab handi rahvusest Anastasia handi keeles eesti rahvast.Aga laul tuleb vist tuttav ette?
Helisõnumiga annab oma tervituse hand Anastasia Aksarkast.Kuula!

A Khant from Aksarka is giving her greeting in her native tongue (song in Khant language but its a famous food blessing in Estonian).
Tуннэ Инмар бакель луэ финн-угор калыкъёскалыкъёс.(udmurdi keeles: Issand õnnistagu soome-ugri rahvaid).
B сегодняшний день мы особенно благодарныйe за Финно-угорские народы.
Хант Анастасиа из Аксаркы передаёт привет на родном языке но черес эстонскую песню–молитву.

ANASTASIA KHANT

Märksõnad: Misjon

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.