Prindi 
Icon

Piiskop Christian Alstedi poolt edastatud üleskutse Ruses, 15. septembril 2015.

Austatud kaastöölised,

Edastan teile piiskop Christian Alstedi saadetud Euroopa Metodisti Nõukogu üleskutse ettelugemiseks kogudustes eeloleval pühapäevasel jumalateenistusel.
Kutsun üles tegema eestpalveid:
tõeliste sõjapõgenikest pagulaste eest;
riigijuhtide eest, kes peavad tegema raskeid otsuseid;
koguduste eest, et Jumal annaks tarkust ja oskust tõeliseid abivajajaid õigesti abistada.
Kui teie kogudus on valmis pagulaste abistamiseks, siis palun anke kirikukeskusele teada. Riik on valmis abistama finantsiliselt neid, kes on koostööks valmis.

Rahutervitustega,
Taavi Hollman

Armsad õed ja vennad,

Oleme Euroopa Metodisti Nõukogu liikmetena neil päevil koos olnud Bulgaarias, Rumeenia piiri lähistel. Metodisti kiriku esindajatena üle kogu Euroopa oleme rohkesti aega kulutanud migratsiooni puudutavatele vestlustele, olles teadlikud hetke reaalsusest: sadadest

tuhandetest meeleheitel inimestest, kes ületavad Euroopa piire, põgenedes konfliktide ja tagakiusamise eest ning otsides tuleviku võimalust iseendale ja oma lastele. Oleme koos palvetanud ja saanud jõudu ühisest osadusest metodistide peres. Oleme kogenud lootust ja leidnud inspiratsiooni, kuuldes sellest, kuidas metodistid paljudes eri paikades pakuvad migrantidele ja pagulastele toetust ja abi. Sageli on tegemist päris

väikeste gruppidega, kes väsimatult pühenduvad kristliku külalislahkuse ja hoolitsuse üleskutsele, mis meid kõiki ühendab. Oleme Jumalale tänulikud nende inimeste visiooni, julguse ja püsiva teenimise eest Kristuse nimes. Olgu nende eeskuju inspiratsiooni allikaks meile kõigile.

Uuendades omavahelist osadust oleme ühtlasi teadlikuks saanud ka oma erimeelsustest, ammutades samas jõudu teadmisest, et meie esmane identiteet toetub meie ühendusele Kristusega, ulatudes üle rahvuste piiride ning olles alati avatud vastu võtma neid, kes on meist erinevad ja mõtlevad meist erinevalt. Meile on Piibli alusel tuletatud meelde, kuidas Jumala rahvas sageli on olnud teekonnal olev rahvas ning on kogenud, mida tähendab olla väljatõugatu või isegi pagulane. Meile on esitatud väljakutse tunda ära oma ligimene, selle asemel et karta teda kui võõrast. Samas on mitmed jagatud kogemused näidanud meie kalduvust unustada Jumala armastuse käsk olukordades, kus Jumal ootamatult saadab meile

ligimesteks uusi naabreid.

Oleme teadlikud, et migratsioon tõstatab keerulisi teemasid, mida lihtsal viisil lahendada pole võimalik. Kirikutena, kelle liikmed esindavad erinevaid poliitilisi ja teoloogilisi vaateid, otsime me üheskoos vastuseid. Tahame liikuda kaugemale kuivadest aruteludest, mis keskenduvad migratsiooni õigustamisele, ja pigem tegelda süvitsi keeruliste küsimustega, mida kontinenti haaranud kriis meie ette toob. Kõige selle juures oleme teadlikud oma piiratusest ja tunnistame, et vajame üksteise abi.

Järgnevad üldpõhimõtted on mõeldud edasise mõttevahetuse ja tegevuse alusena, kui me kirikutena püüame kujundada kooskõlalist vastukaja oma liikmete seas.

Me oleme kutsutud:

 Uuendama nii oma arusaama kui ka praktikat radikaalse ja kõiki inimesi hõlmava kristliku külalislahkuse nõude osas, teadvustades sellest tulenevaid praktilisi järeldusi nii koguduste kui üksikisikute jaoks

 Tunnistama, et migratsioon on alati olnud inimkonna elu osa

 Tunnistama, et kogeme ja tõlgendame Euroopasse suunduva ja Euroopa-siseselt toimiva migratsiooni reaalsust erineval moel, sõltuvalt igaühe kontekstist

 Seisma vastu valedel alustel põhinevatele lugudele, üldistustele ja negatiivsetele stereotüüpidele ning seadma küsimuse alla kõigi nende argumendid, kes inimeste hirmudega manipuleerivad

 Kinnitama taas oma kristlikku pühendumist respekteerida Kristuse kuju igas võõras, sõltumata religioossest taustast või valitsevatest poliitilistest suundumustest

 Julgustada ja toetada neid, kes söandavad avada oma uksed ja näidata üles külalislahkust abivajajate suhtes

 Olema jätkuvalt solidaarsed nende maailma paikadega, kust migrandid ja pagulased tulevad, olles ühtlasi aktiivselt pühendunud õiglase ja rahumeelse maailma kujundamisele

Jumal kutsub meid üheskoos teekonda jätkama. Me usume, et Jumal kutsub meid ühtlasi tervitama neid, kes saabuvad meie hulka kui meie kaasteelised. Me oleme valmis nii kohesteks tegudeks kui ka pikemaajalisteks plaanideks, mida migratsiooni-teema meie ette tõstatab. Ühisel häälel kutsub Euroopa Metodisti Nõukogu kõiki kaasteelisi kogu kontinendil ühinema meiega nii järele mõtlemises kui ka tegutsemises.

Ruses, 15. septembril 2015
1. leht 2-stArmsad õed ja vennad, Oleme Euroopa Metodisti Nõukogu liikmetena neil päevil koos olnud Bulgaarias, Rumeenia piiri lähistel. Metodisti kiriku esindajatena üle kogu Euroopa oleme rohkesti aega kulutanud migratsiooni puudutavatele vestlustele, olles teadlikud hetke reaalsusest: sadadest tuhandetest meeleheitel inimestest, kes ületavad Euroopa piire, põgenedes konfliktide ja tagakiusamise eest ning otsides tuleviku võimalust iseendale ja oma lastele. Oleme koos palvetanud ja saanud jõudu ühisest osadusest metodistide peres. Oleme kogenud lootust ja leidnud inspiratsiooni, kuuldes sellest, kuidas metodistid paljudes eri paikades pakuvad migrantidele ja pagulastele toetust ja abi. Sageli on tegemist päris väikeste gruppidega, kes väsimatult pühenduvad kristliku külalislahkuse ja hoolitsuse üleskutsele, mis meid kõiki ühendab. Oleme Jumalale tänulikud nende inimeste visiooni, julguse ja püsiva teenimise eest Kristuse nimes. Olgu nende eeskuju inspiratsiooni allikaks meile kõigile. Uuendades omavahelist osadust oleme ühtlasi teadlikuks saanud ka oma erimeelsustest, ammutades samas jõudu teadmisest, et meie esmane identiteet toetub meie ühendusele Kristusega, ulatudes üle rahvuste piiride ning olles alati avatud vastu võtma neid, kes on meist erinevad ja mõtlevad meist erinevalt. Meile on Piibli alusel tuletatud meelde, kuidas Jumala rahvas sageli on olnud teekonnal olev rahvas ning on kogenud, mida tähendab olla väljatõugatu või isegi pagulane. Meile on esitatud väljakutse tunda ära oma ligimene, selle asemel et karta teda kui võõrast. Samas on mitmed jagatud kogemused näidanud meie kalduvust unustada Jumala armastuse käsk olukordades, kus Jumal ootamatult saadab meile ligimesteks uusi naabreid. Oleme teadlikud, et migratsioon tõstatab keerulisi teemasid, mida lihtsal viisil lahendada pole võimalik. Kirikutena, kelle liikmed esindavad erinevaid poliitilisi ja teoloogilisi vaateid, otsime me üheskoos vastuseid. Tahame liikuda kaugemale kuivadest aruteludest, mis keskenduvad migratsiooni õigustamisele, ja pigem tegelda süvitsi keeruliste küsimustega, mida kontinenti haaranud kriis meie ette toob. Kõige selle juures oleme teadlikud oma piiratusest ja tunnistame, et vajame üksteise abi. Järgnevad üldpõhimõtted on mõeldud edasise mõttevahetuse ja tegevuse alusena, kui me kirikutena püüame kujundada kooskõlalist vastukaja oma liikmete seas. Me oleme kutsutud:  Uuendama nii oma arusaama kui ka praktikat radikaalse ja kõiki inimesi hõlmava kristliku külalislahkuse nõude osas, teadvustades sellest tulenevaid praktilisi järeldusi nii koguduste kui üksikisikute jaoks  Tunnistama, et migratsioon on alati olnud inimkonna elu osa  Tunnistama, et kogeme ja tõlgendame Euroopasse suunduva ja Euroopa-siseselt toimiva migratsiooni reaalsust erineval moel, sõltuvalt igaühe kontekstist
2. leht 2-st Seisma vastu valedel alustel põhinevatele lugudele, üldistustele ja negatiivsetele stereotüüpidele ning seadma küsimuse alla kõigi nende argumendid, kes inimeste hirmudega manipuleerivad  Kinnitama taas oma kristlikku pühendumist respekteerida Kristuse kuju igas võõras, sõltumata religioossest taustast või valitsevatest poliitilistest suundumustest  Julgustada ja toetada neid, kes söandavad avada oma uksed ja näidata üles külalislahkust abivajajate suhtes  Olema jätkuvalt solidaarsed nende maailma paikadega, kust migrandid ja pagulased tulevad, olles ühtlasi aktiivselt pühendunud õiglase ja rahumeelse maailma kujundamisele Jumal kutsub meid üheskoos teekonda jätkama. Me usume, et Jumal kutsub meid ühtlasi tervitama neid, kes saabuvad meie hulka kui meie kaasteelised. Me oleme valmis nii kohesteks tegudeks kui ka pikemaajalisteks plaanideks, mida migratsiooni-teema meie ette tõstatab. Ühisel häälel kutsub Euroopa Metodisti Nõukogu kõiki kaasteelisi kogu kontinendil ühinema meiega nii järele mõtlemises kui ka tegutsemises. Ruses, 15. septembril 2015

Otsi dokumendist
2/2-st
EMCmigreestikeelne15.docx
Ava rakenduses

Märksõnad: Misjon

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.