Prindi 
Icon

Advendiaeg ja Kristuse sünnipüha 2018

Igal advendipühal on oma tähelepanu keskmes Jeesuse Kristuse sünnipüha ootus ja niisamuti ka Tema teise tulemise ettevalmistus.
Süüdatud küünlad osutavad Jumala suurenevale valgusele neis, kes sellele end avavad.Advendiaeg kulmineerub Kristuse sünnipühaga.

Viies küünal on Jeesuse Kristuse küünal.
Jumal sai inimeseks Kristuses, et meid päästa!

joulusoim 2018 2

Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, 
lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. 
Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”
Galaatlastele 4:4-6 http://piibel.net/#q=gl%204&r=100


Neljas advendiküünal tähistab Kristust, meie rahu.

AdventWreath-184927200-596509225f9b583f18154ca1

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud  südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on  teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda  tehke teiegi! Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!

Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!
Kolossa 3:121-15 https://www.piibel.net/#q=kl%203

 

Kolmas advendiküünal tähistab Kristust, meie rõõmu.
advent-wreath-3

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! T
eie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Filipi 4:4-7 http://piibel.net/#q=fl%204&r=100

Teine advendiküünal tähistab Kristust, meie teed.

two candles

Luuka 3:1-6 http://piibel.net/#q=Lk%203&r=100

 Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui  Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja  Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna  Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. 
Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas  meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks,

nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: 
„Hüüdja hääl on kõrbes:Valmistage Issandale tee,tehke tasaseks tema teerajad!
Kõik kuristikud täidetaguning kõik mäed ja kingud tasandatagu,ja kõverikud saagu sirgeks,ja mis konarlik, siledaks teeks,siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!” 

Esimene advendiküünal tähistab Kristust, meie lootust.

Luuka 21:25-36  http://piibel.net/#q=lk%2021&r=100
Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal ...

uks kuunal

Märksõnad: Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.