Prindi 
Icon

EMK Teoloogilise Seminari uus vastuvõtt!

 


Teoloogilise Seminari tänu- ja eestpalved seminaripärast mai/juuni 2017!

Seminar on sel kevadel eeskätt tänulik eestpalvete eest: märtsikuus seminari külastanud hindamiskomisjon andis meile kõrge hinnangu nii akadeemilise taseme kui ka ressursside ja jätkusuutlikkuse osas ja see tähendab, et me saame oma tööd jätkata riiklikult akrediteeritud kõrgkoolina.
Oleme Jumalale tänulikud iga üliõpilase eest, kes oma südamesse külvatud ususeemnega on tulnud meie seminari, siin õppimise vältel vaimulikult kasvanud ning viljakandmise aega jõudnud. Palume teie eestpalveid meie 14 lõpetaja eest, kes asuvad uue vaimuliku innu ja täiendatud teadmistega jumalariigi tööle nii meie metodisti kiriku kogudustes kui ka teistes kirikutes. Võiksime nende kohta öelda samad sõnad, mida apostel Paulus kirjutas Fileemonile: “... kes nüüd on vägagi kasuks sulle ja mulle; tema ma läkitan sulle tagasi” (Fl 11). 
Palume teie eestpalveid ka uute üliõpilaste eest, kes sügisel seminari õppima asumist plaanivad – võibolla mõni neist vajab veel teiepoolset julgustust otsuse tegemisel.

Kogu seminari pere suur soov on luua üliõpilaste jaoks soodne kasvukeskkond, kus nende vaim, hing ja ihu oleks tervikuna pühitsetud ning hoitud (1 Ts 5:23). Seminar on tänulik igale kogudusele, kes meid oma palvetes kannab ja finantsiliselt toetab. 

Õnnistussooviga,  
Meeli Tankler, seminari rektor


Vastavalt EMK Aastakonverentsi otsusele palun kõigis kogudustes läbi viia korjandus EMK Teoloogilise Seminari toetuseks.

Ülekande palume teha alljärgnevale kontole:
Eesti Metodisti Kirik     a/a EEE842200221010980782

Rahutervitusega, 
Taavi Hollman, superintendent

Märksõnad: Vaimulik Õpe

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.