2003.aasta sügisel otsustas Võru koguduse juhatus käivitada koguduse ruumide juurdeehituse projekti. Võru koguduse hoone on ümberehitatud eramajast. Hoone kirikusaal mahutab maksimaalselt 40 inimest. See ruum on jäänud kitsaks kõigil suurematel pühadel ning koguduse üritustel. Samuti on ebapiisav ruumide suurus nii laste- kui noortetööks. Kuna kirikuhoone ehitati omal ajal projektita, tuli asuda tagantjärele projekti koostama, et viia hoone vastavusse seatud nõudmistega. Töö käigus selgus, et vajalikud on suured ümberehitused ja nii tundus olevat kohane tellida samas ka juurdeehituse projekt.

Juurdeehituse eskiisprojekt valmis 2004. aasta jaanuaris arhitektuuribüroos Loob Projekt, arhitektiks Jüri Pilliroog.2004.aasta kevadel alustasime detailplaneeringu koostamist. Mais 2007 toimus maa õnnistamine. Sellest alates on toimunud ehitustegevus.

5.oktoobril 2014 toimus hoone õnnistamine.

Vastavalt kogunenud annetustele jätkuvad tööd keldrikorrusel, samuti helisüsteemi täiendamiseks,helistuudio rajamiseks ning kiriku krundi väljaehitamiseks(ümbritsevad aiapiirded jm).
Toetajate abi on jätkuvalt vaja, et nimetatud tööd lõpule viia.

Ehitusöö on käimas.

Palvetame ja loodame Jumala ning kõigi teie abile, et saaksime projekti üheskoos täiel määral  ellu viia!
Kõiksugune abi nõu ja jõuga on oodatud!

Ehituse toetuseks saab annetada meie ehitusarvele
EMK Võru Kogudus a/a 10402016689003 märksõnaga “Juurdeehitus”

Lae alla korruste põhiplaanid ning perspektiivvaated dokumentide sektsioonist.

Vaata pilte Facebookist
Lae alla dokumente, korruste põhiplaane perspektiivvaateid jm dokumente.
Võru Elupuu kirikuhoone õnnistamise video 05.10.14

 *

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.