Prindi 
Icon

Advendiaja 1.pühapäev (nädal 48) 21.11.-27.11.2016 (4)

first candle


2
 Aga viimseil päevil sünnib,
et Issanda koja mägi
seisab kindlana kui mägede tipp
ja tõuseb kõrgemale küngastest
ning kõik paganad voolavad ta juurde.
 

3 Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad:
„Tulge, mingem üles Issanda mäele,
Jaakobi Jumala kotta,
et ta meile õpetaks oma teid
ja et võiksime käia tema radu:
sest Siionist lähtub Seadus
ja Jeruusalemmast Issanda sõna!”
 

4 Ja tema mõistab kohut paganate vahel
ning juhatab paljusid rahvaid.
Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks
ja piigid sirpideks;
rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu
ja nad ei õpi enam sõdimist.
5Jaakobi sugu, tulge,
käigem Issanda valguses!

Jesaja 2:1-5

Esimene advendiküünal sümboliseerib Kristust, meie lootust.

Teisipäev 22.11.
kell 8.30 palvekoosolek

Kolmapäev 23.11.

kell 10.00 palvekoosolek
kell 18.30 Palve ja ülistusõhtu koos Gordon van Veeleniga.(Holland, Euroopa Palvekliinikud)
Neljapäev 24.11.

kell 8.30 palvekoosolek

Pühapäev  27.11.
ADVENDIAJA 1.PÜHAPÄEV
KIRIKUAASTA ALGUS
Kell 11.00 jumalateenistus.Sõnaga teenib pastor Kaupo Kant, kaasa teenib Aivar Alt ülistuse ja tunnistussõnaga.

Lektsioonid inglise keeles http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=141
EMK kirikukalender http://www.metodistikirik.ee/images/trykised/kalender/EMK-kalender-2016.pdf

Eestpalves:

EMK koguduste juhatused
Eesti uus valitsus
USA 
Türkmenistan http://www.operationworld.org/country/turm/owtext.html

 

Märksõnad: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.