Õnnistatud uut aastat 2016!
Oled südamest teretulnud Elupuu kogudusse!
Jumal on õnnistanud meid pühakojaga, mis on sündinud paljude armastavate inimeste koostöös Tema auks.

Olgu Sul Issand meelepärane aasta(Jesaja 61:2), halastuse aasta. "Jeesus Kristus on Isa halastuse nägu."(Franciscus).
Maarja ülistab prohvetlikult Jumalat, Jeesust, keda ta alles oma üsas kannab;

50 ...tema halastus kestab põlvest põlveni
neile, kes teda kardavad.
 

51 Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
 

52 Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
 

53 näljaseid on ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.
 
(Luuka 1:50-53)

Oleme väga tänulikud saabunud toetuse eest ja palvetame jätkuvalt vahendite pärast helivõimenduse, keldrikorruse renoveerimistööde ja välistööde(aiapiirded jm)lõpetamise jaoks.
Meie koguduse visioon on olla õnnistuseks kõigile (4 Ms 6:23-26).Me tahame täita Jeesuse Kristuse üleskutset teha jüngriteks kõik rahvad( Matteuse 28:19-21), olles palvekojaks kõigile  rahvastele (Mark 11:17).Me usume, et kasvades pühitsuses palvete, Sõna uurimise ja teenimistöö kaudu, muutub ühiskond meie ümber, saabub Jumala riigi kohalolu meie ühiskonda(Jesaja 61).
Igatseme kasvada väikestes eluandvates gruppides, kus on aukohal palve, Jumala Sõna ja julgustus elada püha elu.

Kutsume Sind kaasa Jeesust järgima, sest Jumal armastab Sind ja Ta tahab Sinu elu muuta selliseks nagu Tema on selle kavandanud! Oled oodatud igapühapäevastele jumalateenistustele  ja paljudele nädalasisestele võimalustele  kasvada vaimulikult, teenida ja õppida üheskoos armastavas osaduses!Tule sellisena kui oled, seJumal armastab Sind ja tahab olla sulle sõbraks!
Loe sündmuste kalendrit!

Soovime, et Elupuu kogudus oleks Sulle õnnelikuks  vaimulikuks koduks!

EMK Võru Elupuu koguduse nimel
pastor Kaupo Kant

Meie kontaktid:

e-post: elupuukeskus (ät) gmail.com

Facebook: EMK Võru Elupuu Kogudus

Twitter: @elupuukeskus

Pastor on kohaliku koguduse juht ning vaimuliku töö eest vastutaja. Pastoritöö hulka kuuluvad jumalateenistuste, kiriklike talituste läbiviimine ning koguduse erinevate tööharude ning administratiivse töö juhtimine. 2004 -2010 oli Võru koguduses kaks pastorit: Ele Paju ja Kaupo Kant. Alates 28.12.10 siirdus Ele Paju EMK Räpina Koguduse pastoriks.

Kaupo Kant

... on olnud EMK Võru koguduse pastoriks alates koguduse algusest 1994.aastast.

Kaupo on õppinud 1992-93.aastal Santala Piiblikoolis Soomes, 1993-95 Tartu Teoloogia Akadeemias. 1998.a. lõpetanud EMK Teoloogilise Seminari, Ordineeritud vanemaks 1999.a. 2000-2003 õppinud Asbury Teoloogilises Seminaris, USAs, lõpetanud MDiv (magistrikraad pastoraalteoloogias) ja ThM (magistrikraad missioloogias). Abielus Thea Kantiga. Peres kasvab kaks poega.

Koguduses on tema vastutada administratiivne töö, koguduse õpetamine, töötegijate koolitus, misjonitöö, samuti jumalateenistuste läbiviimine ning hingehoid.

 

Teised/varasemad pastorid ja töötegijad??

Ele Paju

... on nüüd pastoriks EMK Räpina Koguduses

... on kasvanud aktiivse liikmena üles Võru koguduse keskel.

2002.a. lõpetanud EMK Teoloogilise Seminari. 2001.a. töötanud kohaliku pastorina EMK Viitka koguduses. Alates 2001.aastast EMK Aastakonverentsi prooviliige. Alates 2002.a.oli EMK Võru koguduse pastor. Abielus Tanel Pajuga, peres kasvab kaks poega.

Koguduses oli Ele vastutuse all laste-ja noortetöö, hingehoid, ülistus ning jumalateenistuste läbiviimine.

Koguduse juhatus on kohaliku koguduse peamine juhtorgan. Koguduse juhatus valitakse üheks aastaks koguduse aastakoosolekul. Kõik koguduse elutähtsad otsused tehakse juhatuses. Koguduse revident kontrollib koguduse rahakasutust ning raamatupidamist aastas kahel korral ning esitab vastava aruande koguduse aastakoosolekul.

Koguduse aastakoosolek

Toimub kord aastas superintendendi juhtimisel. Aastakoosolek võtab vastu pastori vaimuliku töö aruande ning koguduse majandusaruande, valib juhatuse liikmed ning revidendi. Aastakoosolek esitab ka kandidaadid üle-eestilisele aastakonverentsile mis toimub tavaliselt juunis.

Koguduse juhatus alates koguduse aastakonverentsist 2018.

6.05.18 valiti EMK Võru koguduse juhatuse liikmed: Juta Laarmaa (esimees alates 2017), Johannes Siidra,Ove Palo, Kaupo Kant(pastoriameti poolest) ja lisati juurde Thea Kant ning Tea Ausin. Koguduse revident on vastavalt aastakoosoleku otsusele EMK Kirikuvalitsuse revident Matti Hollman.Raamatupidaja on Külli Oja.Koguduse kassapidaja ja administratiivsekretär on Thea Kant.

*

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.