There are no translations available.

Hardustunnid MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses

Kord kuus kolmapäeviti kell 14.00 toimuvad hardustunnid. Tunnistused, laulud ja palved julgustavad keskuse kliente ja töötajaid ning arendavad nendega sõprust. Koordinaator on Kaupo Kant.

Soome-ugri töö

Alates 2011 aastast toetame igakuiselt vähemalt 10 € -ga kuus kristlikku tööd Handimaal.
Palvetame eriliselt udmurdi piiblitõlke valmimise  ja sealse esimese  kristlike noorte muusikagrupi Shumpoton (Rõõm) pärast.

Vaata www.misjon.ee ja www.elupuu.org

Related news
Icon

Hõimupäevaks 17.10.2015

Soome-ugri rahvad tähistavad hõimupäeva selleks, et julgustada omavahelist läbikäimist ja ühis hõimutunnetust, mis aitab meie unikaalsetel kultuuridel püsida.Kristlastena teame, et Jumal armastab kõiki rahvaid ja tema igatsus on õnnistada neid kõiki.Siiski on ju meie eesõigus armastada omaenda rahvast ja õppida tundma teisi just sellisena agu nad on loodud.Armastus on olulisim.
Tulevases Jeruusalemmas me kohtame seda erilist osadust rahvaste vahel, mille eelmaitset saame juba siin tunda.
Ilm 22:2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.
Meie koguduse visioon on olla palvekojaks kõigile rahvastele, aga samas pöörame erilist tähelepanu neile hõimlastele, kes väga hindavad meie sõprust, armastust ja eestpalveid.
Täna palvetame udmurtide eest, maride, hantide komide, soomlaste ja ungarlaste jt. eest, kellede seas on meil lähedasi sõpru.
Issand lähendab kõiki rahvaid ja lepitab nad oma armu läbi..

Tänasel hõimupäeval tervitab handi rahvusest Anastasia handi keeles eesti rahvast.Aga laul tuleb vist tuttav ette?
Helisõnumiga annab oma tervituse hand Anastasia Aksarkast.Kuula!

A Khant from Aksarka is giving her greeting in her native tongue (song in Khant language but its a famous food blessing in Estonian).
Tуннэ Инмар бакель луэ финн-угор калыкъёскалыкъёс.(udmurdi keeles: Issand õnnistagu soome-ugri rahvaid).
B сегодняшний день мы особенно благодарныйe за Финно-угорские народы.
Хант Анастасиа из Аксаркы передаёт привет на родном языке но черес эстонскую песню–молитву.

ANASTASIA KHANT

Icon

Meesteosadus koos Tiidrek Nurmega reedel 6.11.15 kell 18.00

tiidrek2

 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud,
ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 
ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna
poole Kristuses Jeesuses. 

Filiplastele 3:13-14

Erikülaline on Eesti esijooksja Tiidrek Nurme http://www.tiidrek.ee/ kes jagab oma elust.
Kaasa enda ja sõbra jagu suupistet,jõukohane annetus õhtu kulude katteks ja soovi korral saunaasjad.
Tere tulemast kõigile meestele!

Austatud kaastöölised,

Edastan teile piiskop Christian Alstedi saadetud Euroopa Metodisti Nõukogu üleskutse ettelugemiseks kogudustes eeloleval pühapäevasel jumalateenistusel.
Kutsun üles tegema eestpalveid:
tõeliste sõjapõgenikest pagulaste eest;
riigijuhtide eest, kes peavad tegema raskeid otsuseid;
koguduste eest, et Jumal annaks tarkust ja oskust tõeliseid abivajajaid õigesti abistada.
Kui teie kogudus on valmis pagulaste abistamiseks, siis palun anke kirikukeskusele teada. Riik on valmis abistama finantsiliselt neid, kes on koostööks valmis.

Rahutervitustega,
Taavi Hollman

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.