Print 
Icon

Nelipüha (nädal 21) 23.05.-29.05.2016 (45)

rublev-trinity-icon
(Andrei Rubljovi ikoon kolmainsusest: Aabrahami külalised" 1 Ms 18)http://piibel.net/#q=1Ms%2018)
Nädal peale nelipüha tähistatakse meie kirikus  kolmainupüha. Kristlik kogudus järgib kolmaainsuse õpetust, millesse Jeesuse jüngrid ristitatakse Jeesuse sõnade kohaselt:
"Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” ((Matteuse 28:18-20)

Kolmainsus on ka praktiline juhis kristlikuks eluks ja teenimistööks. Ingliskeelne tsitaat kõlab:
 A thoroughly trinitarian outlook provides the fuel for our ministry "of Jesus Christ,to the Father,through the Holy Spirit, on behalf of the church and the world."  (loe rohkem D.Seamands)Kolmainsuslik vaade meie teenimistööle toidab seda- "see on Jeesuse Kristuse teenimistöö, Püha Vaimu kaudu, koguduse ja maailma eest".
Pastor Timo Lige Hiiumaalt julgustas meid ülistusega ja ka Sõnaga "!:
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. (Efeosose 1:17jj)

Eelmisel nädalal: 

Toimus ÜMK Peakonverents 10-20.mai. 2016 Portland, Oregonis, USA-s. Palvetame, et meie kirik püsiks kindlal Jumal Sõna õpetusel.(Apt 2:42 http://piibel.net/#q=Ap%202)
Kogudusse liitusid kolm inimest, lisaks lõpetasid kolm noort leerikursuse!. Möödudnud nelipühal ristisime Liia Kommeri, Ave Raudkivi ja Kuido Nääme. Timo Lige andis imelise kontserdi laupäeval, kus osales 70 inimest.

Sel nädalal:

Palvetame jätkuval leerikursusel osalenute ja uute kolme koguduseliikme pärast!Teenimistöö võimalused on erihooldeteenuste keskuses, EMK Räpina koguduses ja jt. praktilise teenimise valdkondades.

Esmaspäev 23.05.

kell 11.00 heategevusmüügi transporditalgud

Teisipäev 24.05.

kell 8.30 palvekoosolek 
Kolmapäev 25.05.

kell 10.00 palvekoosolek
kell 14.00 hardustund Võru Erihooldusteenuste keskuses
kell 19.00- 20.30 Meesteosadus/naisteosadus

Neljapäev 19.05.
kell 8.30 palvekoosolek
kell 17.00 Noorteosadus(kogunemine kiriku juures, et minna maale piknkule)

Laupäev 29.mai
EEA evangeeliumi kuulutamise päev

Pühapäev 29.mai

2.PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Kell 11.00 jumalateenistus . Jutlustab Eliisa Kägra Kaasa teenivad Läti ülistuskooli õpilased koos Kaspars Ezerins'iga.
Lektsioonid ja palveteemad on allalaetavas pdf formaadis /EMK Kirikukalender 2016/.
http://www.metodistikirik.ee/images/trykised/kalender/EMK-kalender-2016.pdf
Lektsioonid inglise keeles http://lectionary.library.vanderbilt.edu/texts.php?id=141

Eestpalves:

Uued koguduseliikmed ja leerikursuse lõpetanud,nende vaimulik kasv
Evangeelsed ettevõtmised Võrus.
EMK vaimulikud
Georgia  http://www.operationworld.org/country/geor/owtext.html

Tags: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.