Print 
Icon

Jõuluaja teine pühapäev (nädal 1) 28.12.-03.01.2016 (23)

Christ Candle 507b326d0fb62

Õnnistatud  Kristuse sünnipüha! 
Neitsi Maarja ülistas Jumalat ja kuulutas ette Jeesuse kohta, kelle ta kuu pärast sünnitas:

„Mu hing ülistab Issandat 47 ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
48 sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
49 sest mulle on suuri asju teinud Vägev,ja püha on tema nimi 
50 ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.
51 Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
52 Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke,
53 näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Luuka 1:48-53

Maarja noore neiuna ülistab prohveteerides Jumala ja Inimese poja kohta sõnu mida see maailm on näinud nüüdseks sündivat. Vaid need, kelles on nälg Jumala järlele, saavad täidetud heade andidega ja jäävad püsima.
Kristus, kes sündis tagasihoidlikku juudi perekonda on saanud kõige ülemaks selle läbi, et end alandades ta suri, kannatades meie eest.
Jumal äratas Ta üles surnuist ja ta valitseb kuningate kuningana.Tema tuleb teist korda taevastest maa peale, kohut mõistes maailma üle ja valitsema!Tema valitsus algab sellest meie elus juba sellest, kui me mõistame Tema armastust ja end talle rõõmsa sõnakuulelikkusega üle anname.
Kas Sinu süda on avatud Jeesusele Kristusele: Jumala Sõnale, inimeseks saanud Jumalale, kes on tulnud meie keskele, et olla Immanuel, Jumal meiega? Usu Temasse, võta ta vastu ja lase tal oma elu muuta selliseks nagu on armastava Jumala tahe!
Õnnistatud Kristuse sünnipüha, mööduvat  vana aastat ja peagi saabuvat uut aastat!
pastor Kaupo Kant

Kolmapäev 30.12.

kell 10.00 Palvekoosolek
Neljapäev 31.12
Vana-aastaõhtu

 

kell 22.00-00.30 Ülistus ja palvekoosolek kõigile
kell 12.00 - (kuni 12.00 1.01.16).Aastavahetuse laager noortele Elupuu koguduses

 

Reede 01.1.16

JEESUSE PÜHA NIME PÄEV
UUSAASTA
Nääripäev

Algus (31.12.15 kell 12.00)- kuni kell 12.00 aastavahetuse laager noortele Elupuu koguduses.

Pühapäev 3.jaanuaril  2016
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev(1920)
kell 11.00 Jumalateenistus koos  armulauaga. Juhatab ja jutlustab Kaupo Kant.

Eestpalves: 
Eesti Evangeelne Allianss
Kogu maailm http://www.operationworld.org/wrld

 

Tags: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.