Print 
Icon

Paastuaja 4. pühapäev (nädal 10) 29.02.-06.03.2016 (32)


prodigal-forain

Toon tervitusi Soomest Kokkola ja Vaasa metodisti kogudustelt ja nende juhtidelt. Viibisime imelisel reisil Soomes, kus jagasime Sõna, palvetasime ja koos kümnete uute sõpradega.Oli eriline Püha Vaimust võitud aeg! Paar inimest andis oma elu Jeesusele Kristusele! Oli imeline viibida koos hiljuti pöördunud afgaanide ja pakistanlastega ning usu-otsijatega ühises osaduses. Soomes on paari viimasel aastal umbes 350 afgaani päritolu inimest(tuhandetest maale saabunutest) Jeesuse järgijaks saanud. Saime mõnedega nendega koos ülistada Jeesust ja jagada seda rõõmu, mis saab osaks kõigile päästetutele, kes on saanud vendadeks ja õdedeks Jumala riigis.

Küsimused mõtiskluseks:

Kuidas saan olla kõige suuremaks õnnistuseks võõrale inimesele meie kodusel Eestimaal?
Mida on mul selleks enam õppida Piiblist, Püha Vaimu juhtimisest, kodumaal ja ka teiste rahvaste seas tegutseva kristliku koguduse sellekohasest eeskujust?Kuidas avada enam oma südant Jumala armastusele, et armastada ligimest?

...

Palvetagem sel nädalal USA valimiste pärast, üksmeele pärast ja  Eestimaa juhtide pärast!
Jätkame jätkuvalt palvet Alfa kursusel osalejate pärast. Ootame nädalvahetusel külla ülistajaid Aivar ja Armin Alt'i perekondi.
Pastor Kaupo Kant

Esmaspäev 29.02.
kell 19.00 Palvekliinik

Teisipäev 01.03.
kell 8.30 palvekoosolek palveruumis
Kolmapäev 02.03.

kell 10.00 palvekoosolek
kell 18.30 -20.30 ALFA kursuse neljas loeng"Kuidas ma võin oma usus kindel olla?" Loengupidaja Tanel Kuusik.
Vaata ka http://alfa.ee/
Neljapäev 03.03.
kell 8.30  palvekoosolek palveruumis
kell 18.30 Noorte ülistuskontsert.Beno Kudrin ansambliga EKNK Tallinna Toompea Kogudusest.
Laupäev 05.03.
kell 10.00-13.00 Lastetöö kevadseminar(Lapsed Eestis Ühendus)
kell 18.00 Ülistus ja palvekoosolek koos sõpradega Alt'idega.

Pühapäev 06.märts
PAASTUAJA 4.PÜHAPÄEV
kell 11.00 Jumalateenistus. Teenivad vennad Alt'id ülistuse ja sõnaga.
Paastuaja lektsioonid
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=C&season=Lent

Eestpalves:
Kristlik meediatöö

Belgia http://www.operationworld.org/country/belg/owtext.html

Tags: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.