Print 
Icon

Paastuaja 3. pühapäev (nädal 9) 22.02.-28.02.2016 (31)

eesti-lipp
JUTLUSE KOKKUVÕTE(K.Kant 21.02.16)
Jumala Sõna on piisavalt tugev meid aitamaks seista vastu kiusatustele, nagu näeme Jeesuse kiusamise sündmusest tema neljakümnepäevase paastumise ajal kõrbes, kuhu ta oli Püha Vaimu väe läbi juhitud.(Luuka 4 ptk).
Jeesust kiusati  kolme tõsise väljakutsega saatana poolt:

Esiteks,
Muuta kivi leivaks- lahendada hetkevajadus ja maailma näljaprobleemid ilma Jumalat esikohale seadmata. Jeesus vastab Sõnaga: Me ei ela ükspäinis leivast.Õiged prioriteedid viivad meid tõeliste lahendusteni.Jeesus tuli paastuma Jumalast antud eesmärgi pärast, mitte valides ahvatlevaid alternatiivseid otseteid. Jeesus ei tahtnud Jumala tahet esikohale seades saavutada suurt populaarsus ilma omaenda ristikannatuseta ega pakkuda lahendusi inimkonnale ilma nende ühise tööta elatise hankimisel ja muude probleemide lahendamisel(leiva hankimisel vaid imega).
Teiseks,
Saatan kasutab oma piiratud meelevalda(nagu tigedal ketikoeral oma keti pikkuse ulatuses) ja tahab jagada meelevalda nii nagu talle meeldib.Jeesus kummardab vaid Jumalat, ega allu kiusatusele saada kätte võim korruptiivse kurja ette kummardamisega.Jeesuse meelevald tuleb Isalt, mitte ajutiselt oma hiilgust nautivalt diktaarilt ja manipulaatorilt.
Kolmandaks,
Saatan näitab taas oma piiratud meelevalda ja viib Jeesuse nähtavale kohale templi juurde, et Jeesus sunniks Jumalat tegema vastuolulist imet, teda ilmsest hukust päästes.Odav populaarsus oleks tõstnud Jeesuse templi kõrgustesse, viimata läbi Teda risti valust ja haua sügavusest ülestõusmise imesse. Saatan seab taaskord kahtluse alla Jeesuse jumalikkuse(nagu ka esimese kiusatuse puhul), kasutab ilmekalt isegi Jumala Sõna kirjakohta selleks et tuua segadust Jumal tahte suhtes Jeesuse kohta.Jeesus vastab taas konkreetselt, ilma vaidlustesse laskumata ja seab Jumala õigluse ja pühaduse kõrgeimaks- Jumalat ei tohi kiusata.Jumalat tuleb armastada ja mitte Tema armu ja halastuse piiridega mängida.
Jeesuse vastused Jumala Sõnast innustavad meidki:

Paastudes otsima Jumala tahet oma elude kohta, et seaksime õiged prioriteedid, et neis püsida ka raskuses.
Loobuma ja lahti ütlema kõiges kurjast, et me ei annaks meelevalda saatanale oma elude üle.
Armastades Jumalat, Tema tahet mõista ja seda täita, mitte alludes saatana manipulatsioonile(kes vähendab Jumala Sõna autoriteeti, segadust külvates).

Küsimused mõtiskluseks:
Milliseid kiusatusi olen viimasel ajal kogenud ja kuidas püüdsin neile vastu seista?
Mida on mul õppida sellekohasest Jeesuse eeskujust?
Kuidas seista edukalt vastu saatana kiusatustele?

KK

...

Sel nädalal tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Oleme tänulikud, et me võime elada Jumala poolt kingitud imes! Palvetagem sel nädalal Eestimaa tuleviku pärast ja kõigi juhtide pärast!
Jätkame jätkuvalt palvet Alfa kursusel osalejate pärast. Samuti nädalavahetusel Soomes Kokkola koguduse pärast, kuhu on meie koguduse gruppi külla kutsutud. Ole tänulik ja anna edasi õnnistust!
Pastor Kaupo Kant

Esmaspäev 22.02.
kell 18.00 Koguduse juhatuse koosolek Kant'ide kodus.

Teisipäev 23.02.
kell 8.30 palvekoosolek palveruumis
Kolmapäev 24.02.
ISESEISVUSPÜHA
kell 18.30 -20.30 ALFA KURSUSE KOLMAS LOENG "Miks Jeesus suri?"
Veel viimast korda veel liituda!Registreeru tasuta kursusele telefonil 56 482 656 või tule kohale!
Vaata ka http://alfa.ee/
Neljapäev 25.02.
kell 8.30  palvekoosolek palveruumis
kell 14.00 Hardustund Võru Erihooldusteenuste keskuses
kell 18.30 noorteõhtu.

Pühapäev 28.veebruar

PAASTUAJA 3.PÜHAPÄEV
kell 11.00 Jumalateenistus. Jutlustab ja juhatab Juta Laarmaa. Ülistust juhib Luule Tasso ja Annika Tiigi (EMK Viitka kogudus)
Paastuaja lektsioonid
http://lectionary.library.vanderbilt.edu/lections.php?year=C&season=Lent

Eestpalves:

Eesti Vabariik
EMK Tallinna kogudus
UMC in Kokkola, Vaasa,(Soome).
Bahama http://www.operationworld.org/country/baha/owtext.html
Bahrein http://www.operationworld.org/country/bahr/owtext.html

Tags: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.