Print 
Icon

Ilmumisaja 1. pühapäev (nädal 2) 04.01.-10.01.2016

graphics-epiphany-549037

Õnnistatud  uut halastuse aastat 2016!
Selle aasta võisime vastu võtta kirikus käest kinni hoides ja kogu südamest palvetades Isa poole, kes andis meile oma Poja!
Sel aastal on välja kuulutatud ka juubeliaasta.(Jesaja 61)

Rooma katoliku kiriku paav st Francisus avas sümboolselt halastuse ukse ühe sealses suurimas basiilikas ja ütles oma kõnes:
" Jeesus on Isa halastuse pale". Avagem see halastuse uks sel aastal!Jumal ootab meilt täna( J.Wesley kohaselt) armuvahendite kasutamist tehes vagaduse tegusid, (palve,jumalateenistus,armulaud,Pühakiri, paastumine)See on risti  kui kristliku elu vertikaalne telg.

Samuti on meie kristliku elu vältimatu osa ka halastuse teod(vaeste toitmine,külalislahkus võõraste suhtes,haigete eest hoolitsemine,vangide külastamine ja Kristusest tunnistamine).See on ristiinimese elu horisontaalne telg.Risti keskmes on Jumala armastus Jeesuses Kristuses.
Nende armuvahendid on Jumal andnud Jeesuse järgijatele,et nad ka sel aastal kasvaksid Temas!

See aasta 2016 on Eesti Metodisti Kirik valitsus kuulutanud "suhete süvendamse aastaks Jumalaga ja ligimesega".
Õnnistud uut 2016 Issanda aastat!
Pastor Kaupo Kant

Kolmapäev 3.01.

kell 19.00 Palvekliinik

Kolmapäev 6.01.
KOLMEKUNINGAPÄEV

Kell 10.00 palvekoosolek
kell 12.30-14.00 avatud aeg vestlusteks pastoriga.(Soovitav on aeg enne telefonitsi kokku leppida).
kell 17.30 naisteosadus kodus
kell 19.30 meesteosadus kirikus

Neljapäev 7.01.

kell 19.30 noorteõhtu

Pühapäev 10.jaanuaril  2016

ISSANDA RISTIMISPÜHA
ILMUMISAJA 1.PÜHAPÄEV

kell 11.00 Jumalateenistus.jutlustab Kaupo Kant.
kell 16.00 Alliansspalvenädala koosolek Võru EKOK koguduses(Jüri 19A III korrus)Jutlustab Leevi Lileemäe (Võru EKOK)

Eestpalves: 
EMK Jõhvi Petlemma kogudus
Kogu maailm http://www.operationworld.org/wrld

 

Tags: Teenistused, Jumalateenistused

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.