Õnnistatud uut aastat 2016!
Oled südamest teretulnud Elupuu kogudusse!
Jumal on õnnistanud meid pühakojaga, mis on sündinud paljude armastavate inimeste koostöös Tema auks.

Olgu Sul Issand meelepärane aasta(Jesaja 61:2), halastuse aasta. "Jeesus Kristus on Isa halastuse nägu."(Franciscus).
Maarja ülistab prohvetlikult Jumalat, Jeesust, keda ta alles oma üsas kannab;

50 ...tema halastus kestab põlvest põlveni
neile, kes teda kardavad.
 

51 Ta on näidanud oma käsivarre kangust,
ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
 

52 Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke,
 

53 näljaseid on ta täitnud heade andidega,
ent rikkad saatnud minema tühjalt.
 
(Luuka 1:50-53)

Oleme väga tänulikud saabunud toetuse eest ja palvetame jätkuvalt vahendite pärast helivõimenduse, keldrikorruse renoveerimistööde ja välistööde(aiapiirded jm)lõpetamise jaoks.
Meie koguduse visioon on olla õnnistuseks kõigile (4 Ms 6:23-26).Me tahame täita Jeesuse Kristuse üleskutset teha jüngriteks kõik rahvad( Matteuse 28:19-21), olles palvekojaks kõigile  rahvastele (Mark 11:17).Me usume, et kasvades pühitsuses palvete, Sõna uurimise ja teenimistöö kaudu, muutub ühiskond meie ümber, saabub Jumala riigi kohalolu meie ühiskonda(Jesaja 61).
Igatseme kasvada väikestes eluandvates gruppides, kus on aukohal palve, Jumala Sõna ja julgustus elada püha elu.

Kutsume Sind kaasa Jeesust järgima, sest Jumal armastab Sind ja Ta tahab Sinu elu muuta selliseks nagu Tema on selle kavandanud! Oled oodatud igapühapäevastele jumalateenistustele  ja paljudele nädalasisestele võimalustele  kasvada vaimulikult, teenida ja õppida üheskoos armastavas osaduses!Tule sellisena kui oled, seJumal armastab Sind ja tahab olla sulle sõbraks!
Loe sündmuste kalendrit!

Soovime, et Elupuu kogudus oleks Sulle õnnelikuks  vaimulikuks koduks!

EMK Võru Elupuu koguduse nimel
pastor Kaupo Kant

Meie kontaktid:

e-post: elupuukeskus (ät) gmail.com

Facebook: EMK Võru Elupuu Kogudus

Twitter: @elupuukeskus

Pastor is the leader of local congregation and responsible of the spiritual ministry. Pastoral ministry consists of leading worship services, church sacraments and different ministries and administrative work. Since September 2004 Võru congregation had two pastors:
Kaupo Kant and Ele Paju.

Since 28.11.2010 Ele Paju has become the pastor of Räpina UMC.
We are very thankful to her for her commitment to this community!

Kaupo Kant

... has been a pastor of Võru UMC since the beginning in 1994.

Kaupo has studied in Santala Bible School in 1992-93, In 1993-95 in Tartu Theological Academy. In 1998 has graduated Estonian Methodist Theological Seminary, Ordined as an elder in 1999.a. In 2000-2003 has studied in Asbury Theological Seminary, in Wilmore KY, USA earned MDIV and ThM in Missiology. Kaupo is married with Thea Kant and has three sons.

His responsibilities are administrative work, teaching of the church, equipping ministry, missional work, as well counselling and conducting worship services and sharing the sacraments.

There are no translations available.

Koguduse juhatus on kohaliku koguduse peamine juhtorgan. Koguduse juhatus valitakse üheks aastaks koguduse aastakoosolekul. Kõik koguduse elutähtsad otsused tehakse juhatuses. Koguduse revident kontrollib koguduse rahakasutust ning raamatupidamist aastas kahel korral ning esitab vastava aruande koguduse aastakoosolekul.

Koguduse aastakoosolek

Toimub kord aastas superintendendi juhtimisel. Aastakoosolek võtab vastu pastori vaimuliku töö aruande ning koguduse majandusaruande, valib juhatuse liikmed ning revidendi. Aastakoosolek esitab ka kandidaadid üle-eestilisele aastakonverentsile mis toimub tavaliselt juunis.

Koguduse juhatus 2010-2011

Koguduse juhatuse liikmed: Thea Kant, Grete Lepa, Lea Palo, Agnes Palo, Johannes Siidra,Thea Kant, Ele Paju ja Kaupo Kant
Koguduse kassapidaja ja administratiivsekretär on Thea Kant
Koguduse revident Ove Palo, Hele Siidra

*

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.